Crnogorski Telekom je najveća telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori koja poslovnim i rezidencijalnim korisnicima pruža kompletan spektar telekomunikacionih servisa. Telekomunikacije su oduvijek bile osnovni biznis kompanije, ali kako bi ostao na vrhu, Telekom je morao da od operatora koji pruža tradicionalne telekomunikacione usluge evoluira u preduzeće koje visoko vrednuje inovacije i pronalaženje novih načina na koje može korisnicima da poboljša svakodnevicu i unaprijedi biznis. Zahvaljujući tome Telekom danas korisnicima pruža povezanost, partnerima sigurne, provjerene i pouzdane nove tehnologije, a lokalnim zajednicama mogućnost da unaprijede rad sa građanima i prevaziđu digitalni jaz.

Crnogorski Telekom dio je Deutsche Telekom Grupe, najvrednijeg telekomunikacionog brenda u Evropi i jedne od najvećih svjetskih kompanija u oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija, prisutne u preko 50 država širom svijeta. Kao dio DT Grupe, Telekom je u svoje poslovanje integrisao principe održivosti, dok su društveni i ekološki kriterijumi u osnovama procesa odlučivanja u kompaniji. Rezultati u oblasti društvene odgovornosti kompanije svrstavaju Telekom među lidere u Crnoj Gori.

Uz ICT Cortex do
digitalne Crne Gore

Help desk

HR Platforma

Registar članica