Naučno-tehnološki park Crna Gora osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visokotehnološkim djelatnostima. Takođe, poseban aspekt djelovanja NTP Crna Gora je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata.

Usluge i proizvodi

  • Podrška preduzetničkim poduhvatima kroz procese inkubacije, finansiranja, obuke, mentorstva i povezivanja sa ekosistemima tehnoloških inovacija, kako onih regionalnih, tako i globalnih.
  • Ubrzavanje inovacija proizvoda u privatnom sektoru kroz programe podrške i grantove koji podstiču razvoj novih proizvoda i inovacija.
  • Podstiče saradnju sa poslovnom i akademskom zajednicom, kao i donosiocima odluka unutar Crne Gore.
  • Kreiranje stimulativnog okruženja koje podstiče inovacije i saradnju, privlačenjem i pružanjem podrške stanarima usredsređenim na razvoj proizvoda i usluga zasnovanih na tehnologiji i komercijalizaciji naučnih istraživanja.

Projekti


Kontakt

Uz ICT Cortex do
digitalne Crne Gore!

Help desk

HR Platforma

Registar članica