Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je najznačajniji Centar za razvoj startap kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih aktera u stvaranju i preoblikovanju inovacionog ekosistema, Tehnopolis pruža niz infrastrukturnih i mjera podrške koje omogućavaju otvaranje novih kompanija i razvoj poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama. Svojim aktivnostima i saradnjom sa više od 150 partnera podržavamo unapređenje inovacionog sistema i infrastrukture za cjelokupni održivi ekonomski razvoj Crne Gore.

Usluge i proizvodi

  • Biznis inkubator - pruža podršku razvojnim timovima, startup-ovima i već registrovanim kompanijama čije poslovanje je bazirano na naučno-istraživačkom radu, razvoju i implementaciji novih tehnologija, odnosno djelatnostima koje imaju visok potencijal rasta.
  • Biotehnološka laboratorija - BioLab Tehnopolis - pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima i podstiče razvoj poljoprivrede, kako kroz pružanje sopstvenih usluga tako i kroz uvezivanje akademskog i biznis sektora u svrhu podsticanja transfera znanja i inovacija, što će dovesti do kreiranja novih proizvoda, kao i poboljšanja kvaliteta postojećih.
  • Laboratorija za industrijski dizajn - TechLab Tehnopolis – stavljena na raspolaganje svim inovativnim MSP, inovatorima, startup-ovima, kao i akademskoj zajednici, a koji se nalaze u sistemu podrške IPC Tehnopolis, sve u cilju uvođenja novih tehnologija i implementacije inovativnih rješenja pri razvoju novih proizvoda i poboljšanja postojećih.
  • Data centar Tehnopolis - pruža podršku razvoju start-up kompanija u Crnoj Gori i podržava ukupnu digitalizaciju poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća. Pored podrške, Data centar pruža i komercijalne usluge.
  • Programske aktivnosti podrazumijevaju kreiranje sadržaja koji je prilagođen i usklađen sa politikama države, a kojima je cilj kreiranje preduzetničkog i inovativnog ekosistema kao i njegovo osnaživanje kroz razne vidove finansijske i nefinansijske podrške. Takođe, cilj programskih aktivnosti je i sadržajno i logistički organizovan eksterni događaj koji daje doprinos razvoju biznis zajednice u Nikšiću i Crnoj Gori u smislu pružanja mogućnosti za događaje koji imaju za cilj unapređenje poslovanja.

Projekti


Kontakt

Uz ICT Cortex do
Digitalne Crne Gore!

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Help desk

HR Platform

Register of members