Sky Express Montenegro

Sky Express Montenegro company provides implementation of advanced cyber security software solutions and information security services. The company, being a regional leader in the field of IT security, operates in Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Albania and Northern Macedonia.

Sky Express d.o.o. Montenegro

Kompanija Sky Express Montenegro se bavi implementacijom naprednih softverskih rješenja za cyber bezbjednost i uslugama u oblasti informacione bezbjednosti. Kompanija, kao regionalni lider u oblasti IT bezbjednosti, pokriva tržište Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Sjeverne Makedonije.

Codelab

Codelab develops a wide range of software and hardware solutions, from desktop, mobile and web/cloud applications, to video games and microcontroller devices. This diversity of our projects – not only by type, but also the technologies used – speaks volumes about our team, the seniors with many years of experience in their respective fields. We […]

Science and Technology Park Montenegro

Science and Technology Park Montenegro is founded with the aim of giving the support and strengthening the potentials of economic growth and development of Montenegro, through establishment and growth of the companies/teams in high tech activities. As well, a special activity aspect of Science and Technology Park Montenegro is a support in developing and commercialization […]

Naučno-tehnološki park Crne Gore

Naučno-tehnološki park Crna Gora osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visokotehnološkim djelatnostima. Takođe, poseban aspekt djelovanja NTP Crna Gora je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata.

Innovation and entrepreneurship center Tehnopolis

Innovation and entrepreneurship center (IEC) Tehnopolis is the most significant Center for the development of startup companies and entrepreneurship in Montenegro. As one of the key players in creating and reshaping the innovation ecosystem, Tehnopolis provides a set of infrastructural and support measures which enable the opening of new companies, and business development based on […]

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je najznačajniji Centar za razvoj startap kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih aktera u stvaranju i preoblikovanju inovacionog ekosistema, Tehnopolis pruža niz infrastrukturnih i mjera podrške koje omogućavaju otvaranje novih kompanija i razvoj poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama. Svojim aktivnostima i saradnjom sa više […]

Optimus Consulting

Optimus Consulting was founded in 2014. During our existence, we are predominantly engaged in consulting in the field of IT, economic efficiency and agriculture, as well as in the implementation of EU projects. In the implementation of agreed projects, we offer clients quality solutions and quality staff composed of eminent experts from various fields. In […]

Optimus Consulting

Optimus Consulting je osnovana 2014. godine. U toku svog postojanja dominantno se bavimo poslovima konsaltinga u oblasti IT-a, ekonomske efikasnosti i poljoprivrede kao i u sprovođenju EU projekata. U realizaciji dogovorenih projekata klijentima nudimo kvalitetna rješenja i kvalitetan kadar sastavljen od eminantnih stručnjaka iz različitih oblasti. Osim samsotalnih projekata, imamo više zajedničkih projekata realizovanih sa […]

Progmata

Progmata is a service-oriented company, providing custom software development and consultancy service to clients looking for technical expertise in challenging projects. We help clients improve the efficiency of existing business processes, enable digital transformation and migrate to the cloud. We produce high-quality scalable cloud-native solutions for both startups and enterprises. Throughout the journey, we tend […]

Progmata

Progmata je servisno orijentisana kompanija koja pruža usluge planiranja, razvoja i održavanja softvera klijentima koji žele unaprijediti efikasnost postojećih biznis procesa, digitalno se transformisati ili migrirati svoja on-premise rješenja u cloud okruženje. Kombinujući iskustvo iz enterprise i startup svijeta klijentima nudimo efikasna i skalabilna rješenja. Motivisani smo tehnički zahtjevnim projektima i svaki izazov klijenta doživljavamo […]

AI Solution

AI Solution is an IT and digital marketing start-up or a synergy of marketing and IT that aims to provide all digital services, optimise online presence and increase online sales.

2 BI

Business Integration and Business Intelligence pruža profesionalnu podršku klijentima na polju informacionih i komunikacionih tehnologija. Nastali smo kao odgovor potrebama tržišta za kompanijom koje može da riješi kompleksna IT pitanja. Izrađujemo mobilne aplikacije za IOS i Android platforme namjenjene stanovništvu i privrednim društvima.

Sky Sat

Sky Sat, jedini izvoznik visoke tehnologije u Crnoj Gori, je crnogorska telekomunikaciona kompanija koja ove godine obilježava 31 godinu postojanja. Prva osnovna djelatnost je bila prodaja i porizvodnja satelitskih antena i prijemnika, zatim proizvodnja radio i TV infrastrukutre. Ova crnogorska telekomunikaciona kompanija iz Herceg Novog, jedini izvoznik visoke tehnologije u Crnoj Gori, nakon tri godine […]

CodeLab

Kompanija CodeLab bavi se razvojem širokog spektra softverskih i hardverskih rješenja, od desktop, preko mobilnih i web/cloud aplikacija, do video igara i mikrokontrolerskih uređaja. Ovakva raznovrsnost projekata – ne samo po pitanju vrste, već i po korištenim tehnologijama – dovoljno govori o ljudima koji radi na njima, po pravilu seniora sa dugogodišnjim iskustvom u svojim […]

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Help desk

HR Platform

Register of members