Upravni odbor

Sanja Gardašević

Predsjednica upravnog odbora

Nenad Novović

Predsjednik skupštine/ Član upravnog odbora

Branimir Bukilić

Član upravnog odbora

Filip Anđelić

Član upravnog odbora

Dejan Petković

Član upravnog odbora

Ivica Tatar

Član upravnog odbora

Miloš Milošević

Član upravnog odbora

Izvršna kancelarija

Tarik Zaimović

Izvršni direktor

Milena Aković

CM

Vesna Purić

COO

Tanja Dukić

CMO

Valentina Beg - Deljanin

CEDO

Ferida Mandić

CPO

Help desk

HR Platforma

Registar članica