Upravni odbor

Vladan Tabaš

Predsjednik Upravnog odbora

Sanja Gardašević

Član upravnog odbora

Nenad Novović

Član upravnog odbora

Branimir Bukilić

Član upravnog odbora

Dejan Petković

Član upravnog odbora

Filip Anđelić

Član upravnog odbora

Ivica Tatar

Član upravnog odbora

Miloš Milošević

Član upravnog odbora

Izvršna kancelarija

Tarik Zaimović

CEO

Tanja Dukić

CMO

Valentina Beg - Deljanin

CEDO

Ferida Mandić

CPO

Aleksandar Drekalović

Capital & Investor Relations Manager

Ivana Stevović

Office and Financial Manager

Biljana Sekulić

Grant and Project Manager

Natalija Hidić

Executive Assistant

Ana Marković

Project Manager for Education

Mladen Kandić

Project Manager for Education

Vanja Kosović

Content Manager

Help desk

HR Platforma

Registar članica