Objavljeno:
30. maj, 2021
Kategorija:
Praktična nastava
Saradnja:
ETŠ “Vaso Aligrudić”

Kreiranje online školske biblioteke

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji sa ETŠ “Vaso Aligrudić” pokrenuli smo  projekat praktične nastave za učenike trećeg razreda obrazovnog programa „Elektrotehničar za razvoj web i mobilnih aplikacija“. 

Projekat praktične nastave, realizovali smo u kompanijama članicama klastera (Alicorn, Amplitudo, Bild Studio, Coinis, Data Design, Logate, Oykos development). Projekat je bio koncipiran na rješavanju konkretnog zadatka – kreiranju online školske biblioteke

Prema obrazovnom programu koji se primjenjuje od 2018. godine, za smjer “Elektrotehničar za razvoj web i mobilnih aplikacija” u trećem i četvrtom razredu predviđena je praktična nastava. Problem sa kojim se škola susrela u 2020/2021 godini bila je nemogućnost realizacije planiranog programa nastave, posebno u odnosu na kvalitet koji se istom namjeravao postići. Škola se obratila ICT Cortexu koji kao jedan od ciljeva ima edukaciju i bildovanje IT kadra u Crnoj Gori. 

Help desk

HR Platforma

Registar članica