Upravni odbor

Vladan Tabaš

Predsjednik Upravnog odbora

Branimir Bukilić

Član upravnog odbora

Filip Anđelić

Član upravnog odbora

Dejan Petković

Član upravnog odbora

Danilo Purić

Član upravnog odbora

Miloš Milošević

Član upravnog odbora

Filip Vulić

Član upravnog odbora

Izvršna kancelarija

Tarik Zaimović

CEO

Vesna Purić

COO

Ferida Mandić

CPO

Ivana Stevović

Office and Finance Manager

Milena Aković

Chief Marketing Officer

Zorka Vojinović

Social Media Manager

Aleksandar Drekalović

Capital & Investor Relations Manager

Mladen Kandić

Project Manager for Education

Biljana Sekulić

Grant Manager

Ana Marković

Project Manager for Education

Mladen Dubak

Lawyer

Doroteja Bojić

Key Account Manager

Sanja Vlahović

Community&Event Manager

Anja Grabovica

Project Manager

Help desk

HR Platforma

Registar članica