Upravni odbor

Vladan Tabaš

Predsjednik Upravnog Odbora

Branimir Bukilić

Član upravnog odbora

Dejan Petković

Član upravnog odbora

Miloš Milošević

Član upravnog odbora

Filip Anđelić

Član upravnog odbora

Sanja Gardašević

Član upravnog odbora

Filip Vulić

Član upravnog odbora

Aleksandra Bošković

Član upravnog odbora

Nikola Ljumović

Član upravnog odbora

Predrag Lešić

Član upravnog odbora

Milan Radunović

Član upravnog odbora

Izvršna kancelarija

Tarik Zaimović

CEO

Maja Laušević Odalović

COO

Ivana Stevović

Office and Finance Manager

Aleksandar Drekalović

Capital & Investor Relations Manager

Anja Grabovica

Project Manager

Project Manager for Education

Biljana Sekulić

Grant Manager

Ana Marković

Project Manager for Education

Orle Muratović

Lawyer

Mladen Dubak

Lawyer

Milena Aković

Chief Marketing Officer

Zorka Vojinović

Social Media Manager

Sanja Vlahović

Community&Event Manager

Ana Gazivoda

Key Account Manager

Jana Lutovac

Intern