Poslovna dokumentacija

Transparentnost i otvorenost su među našim osnovnim principima. Zato dijelimo sa vama dokumentaciju kako bi imali uvid u naš rad. 

Statut

Krovni dokument naše organizacije koji vam može pružiti uvid u način funkcionisanja klastera. 

Logotipi

Preuzmite logotip klastera za sve potrebe saradnje i promocije, a u skladu sa ciljevima klastera. 

Poslovnik o radu Skupštine

Skupština je jedno od krucijalnih tijela naše organizacije, zato je kreiran i poseban poslovnik o radu iste.

Poslovnik o radu Upravnog Odbora

Upravni odbor donosi ključne odluke za naše Udruženje, a funkcioniše prema tačno utvrđenim pravilima. 

Pravilnik o članstvu​

Svaki član klastera ima svoja prava i obaveze koje smo jasno definisali pravilnikom.

Etički Kodeks

Etički kodeks je jedan od osnovnih principa klastera, a svi članovi su dužni da u skladu sa istim i posluju.

Finansijski izvještaji

Bilans stanja 2021

Bilans uspjeha 2021

Bilans stanja 2022

Bilans uspjeha 2022

Statisticki aneks - 2022

Programski izvještaji

Programski izvještaji 2022

Programski izvještaji 2021