Vizuelni identitet značajno utiče na prvi utisak o bilo kojoj organizaciji. Brendovi koji imaju pažljivo osmišljen i standardizovan vizuelni identitet djeluju ozbiljnije, profesionalnije, lako se prepoznaju i pamte.

Imajući u vidu misiju naše organizacije, da budemo predvodnici digitalne transformacije Crne Gore, a ujedno budemo i spona sa internacionalnim tržištem, zadatak izrade kao i izbor logotipa koji će biti na neki način oznaka crnogorskog IT tržišta, nosio je sa sobom ozbiljnu dozu odgovornosti. Odlučili smo se da iskoristimo našu najveću snagu – sinergetski efekat koji nastaje povezivanjem najboljih stručnjaka klastera iz ove oblasti! 

Ovog puta ujedinili smo timove Fleke i Bild studija, koji su uz svakodnevnu komunikaciju i zajednički rad, kreirali dva sjajna rješenja. Uzimajući u ozbir mišljenja svih osnivačkih članica klastera, na kraju smo se odlučili za animirani logo koji je potpisao dizajner iz redova Bild studio –  Davor Golubović.

Da bismo vam što bolje približili koncept našeg logotipa, osvrnućemo se na svaku cjelinu posebno. Takođe, u nastavku ćete imati priliku da pročitate iskustva samih dizajnera u ovom kreativnom procesu. 

Zašto baš Cortex?
Željeli smo da nazivom ukažemo da smo povezna tačka članica, a da svojim postojanjem štitimo njihove interese i jačamo IT sektor. Upravo zato KORTEKS – kao moždana opna koja je povezuje cijeli mozak i drži informacije o jeziku, čulima, osjećajima. Pri izgovoru vuče i na KorTech, tj. Kortek što se opet veže sa činjenicom da su ključne članice klastera softverske kompanije. 

1. Anatomija
ICT Cortex logo se sastoji iz dva dijela koja su nerazdvojna, ali istovremeno dobro razrađena i kao funkcionalno samostalne komponente. Posebna pažnja posvećena je samoj tipografiji koja predstavlja spoj tehnologije i ljudske ruke. Primijetićete da gornji dio ispisa Cortex ima humanistički karakter, dakle mekše i prirodnije završetke kao pisane potezom ruke, dok su donji završeci geometrijski, stabilniji, oštriji. Jak kontrast koji je kompaktibilan pokazuje da, iako različiti, samo udruženi možemo praviti promjene i biti “na istoj talasnoj dužini”.

Fluidnost logotipa zapravo  predstavlja  grafički prikazanu živu misao koja je konstantno u pokretu, mijenja se i evoluira. A sada obratite pažnju na ostale stilizovane motive koje naš logo sadrži: 

2.  Fleksibilnost oblika
Fleksibilnost oblika stvara dodatnu vrijednost logotipa. Neodređena forma koja se konstantno mijenja otvara mogućnosti za “namjerne” forme radi postizanja određene emocionalne reakcije (ozbiljnost, razigranost, smirenost) Ovo nam pruža mogućnost da su svi potencijalni projekti klastera objedinjeni u jednom logotipu, a da svaki zauzima svoj poseban oblik. Takođe, dinamičnost logotipa ukazuje da smo kao klaster zapravo organizacija spremna da se mijenja u skladu sa digitalnim trendovima.

3. Primjena
ICT Cortex logo će u 80% primjene biti u animiranoj formi, posebno kada govorimo o digitalnim kanalima. Kada su u pitanju tradicionalni kanali komunikacije, kao što su mediji i štampa, logo će biti statičnog karaktera, ali svakako u svojoj dobro prepoznatljivoj formi i obliku. Prednosti animiranog logotipa su te što u svojoj primjeni daje mogućnosti eksperimentisanja i dalje razrade kreativnosti. Sam po sebi inspiriše na dalje korake primjene interaktivne forme.

A kako je sve to izgledalo iz ugla dizajnera?

Miloše, kakvi su utisci zajedničkog rada sa kolegama iz Bilda i koliko je doprinio sinergijskom efektu i razradi ideja?
“Rad sa kolegama iz struke, iz drugih kompanija je uvijek dobra prilika za kvalitetne diskusije unutar multidisciplinarnih timova. Interne kompanijske procedure i kultura dosta utiču na način rada, te je uvijek dobro imati razmjenu stručnih mišljenja izvan postojećeg okruženja, što često može doprinijeti boljem krajnjem rezultatu. Takav je bio slučaj i ovdje, gdje su dizajneri jedni drugima mogli da daju konstruktivne kritike u više iteracija, kako bi konačni prijedlozi bili još bolji.”
Miloš Milošević, CEO & Product Design Lead, Fleka

Ksenija, koliko je bilo izazovno kreirati ovakav logo i kako je tekla cijela saradnja sa Flekom?
“Rad sa flekašima? Odgovor je jednostavan – saradnja je smijenila konkurenciju i oplemenila proces. Možda i najbolja strana projekta je upravo ta da su se povezali dizajneri dvije kuće koje djeluju u ovom polju posljednjih 10+ godina, i provod (nama, dizajnerima) je bio zagarantovan.
Ono po čemu ću definitivno pamtiti projekat i saradnju je da sam u nekom trenutku pokušala da miniram Bildovo rješenje, budući da mi se u tom trenutku činilo kao “wow, but how” za zadate rokove, na šta su dizajneri, listom, uzvratili paljbom. Na Sudnji dan pred Cortex tim izašli smo prilično zadovoljno, predstavljanjem dva dijametralna rješenja, koja, na zadovoljstvo cijelog tima potpisuju Davor Golubović (Bild Studio), i Vuk Bojanić (Fleka) i time otežali izbor klijentu.”
Ksenija Planić, Creative Director, Bild Studio

Davore, kako si došao na ideju za animirani logo i šta te najviše inspirisalo?
“Logo je nastao kao proizvod razmišljanja na temu šta je to brend u digitalnom dobu, prirodi materijala na kojima se primjenjuje i percepcije brenda kroz logo. Logo kao nosilac brenda je žig kojim se brendira ili, u direktnom prevodu, žigoše materijal na koji se primjenjuje. Tradicionalno su to fizički, statični materijali kao što su papir, drvo, metal. Primjena na ekranima je nešto o čemu se naknadno razmišlja, pa se radi konzistentnosti, na ekranima simulira statičnost logoa. Međutim, priroda LCD ekrana je promjenjivost – pikseli na ekranu se iscrtavaju iznova 60 puta u sekundi i više, i to je nešto što sam iskoristio kao gradivni element znaka. U suštini, pokušao sam da kreiram logo prvenstveno za primjenu na digitalnim medijima, što održava i cilj Cortexa o digitalizaciji društva.
Rezultat je znak u vidu žive, amorfne mase koja bi trebalo da predstavlja misao koja je uvijek u nekom kretanju, koja evoluira i mijenja se. To otvara neke nove mogućnosti primjene i nadogradnje brenda kroz digitalne tehnike, pa znak ne samo da je animiran, već može biti i interaktivan i na neki način imati ulogu maskote.”
Davor Golubović, Graphic Designer Bild Studio

Naravno, ukoliko imate potrebu za izradom ili redizajnom logotipa vaše organizacije, znate na koja vrata da pokucate – naše kolege iz Bilda i Fleke vam stoje na raspolaganju. 🙂

Na kraju, dijelimo sa vama QR kod: skenirajte, pogledajte  i čekamo utiske!