• Nikolić ukazao na institucionalne nedostatke koji utiču na manju vidljivost efekata IT industrije, koja ima potencijal da postane strateška grana razvoja Crne Gore
 • Zaimović najavio IT Manifesto – strateški dokument klastera, u cilju konkretizacija rješavanja ključnih izazova u oblasti obrazovnog, zakonodavnog i ekonomskog sistema Crne Gore koji usporavaju ili ometaju dinamiku razvoj IT industrije.

ICT Cortex  – klaster za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj Crne Gore, sumirao je poslovne rezultate svojih članica tokom 2021. godine. Poseban osvrt na ostvarene rezultate dao je Ratko Nikolić, izvršni direktor Business Intelligence Consulting, kompanije koja je jedna od članica klastera i vodeći crnogorski provajder poslovnih informacija u Crnoj Gori. 

 • Ukupni prihodi IT kompanija koje su obuhvaćene analizom, njih 26, tokom protekle godine iznosili su €86,798,915.33, što je za 72,67% više u odnosu na 2020. godinu. 
 • Značajan rast zabilježen je i u kategoriji izvoza ICT usluga. Kompanije su bilježile izvoz u iznosu od €58,309,483.79, što je u poređenju sa 2020. godinom više za čak 185%, kada su analizirane kompanije ostvarile prihod po osnovu izvoza u iznosu od €20,459,922.62. 
 • Kompanije su tokom 2021. godine ostvarile  €9,309,706.00 profita, što je u poređenju sa 2020. godinom koju je u potpunosti obilježila pandemija korona virusa, rast za 15,06%.
 • Broj zaposlenih u 26 članica klastera u 2021. iznosio je 601, od čega 347 ljudi zapošljava devet osnivačkih kompanija klastera ICT Cortex – Amplitudo, Alicorn, Bild Studio, Coinis, Codeus, Fleka, Logate, Data Design i Oykos Development.

Ratko Nikolić je izjavio da su poslovni rezultati potvrda da se ICT industrija značajno razvila, te da je pokazala priličnu izdržljivost i otportnost na uticaje kojima je bila izložena cijela crnogorska ekonomija u godinama pandemije. 

“U prethodnim godinama, u kojima je crnogorska ekonomija bila izložena jakim spoljnjim uticajima, ICT industrija je pokazala stabilan rast po gotovo svim ključnim parametrima, kako po broju subjekata, broju zaposlenih, tako i po ostvarenim prihodima i poslovnim rezultatima. Ipak, njen uticaj još nije dovoljan da bi se značajnije uticao na kretanje ukupnih privrednih agregata. Međutim, definitivno postoji potencijal, posebno ako se ICT industrija prepozna kao jedna od grana čijim razvojem se može najbrže uticati na diverzifikaciju crnogorske ekonomije.” 

Nikolić je napomenuo da postoje insitucionalni nedostaci koji utiču na manju vidljivost efektata ICT industije i mjerenje doprinosa ukupnoj ekonomiji. 

Prva napomena je vezana sa same subjekte – preduzeća, koja posluju u ovoj industiji, odnosno za one subjekte koji su registrovani kao da posluju u ovoj industriji, a suštinski joj ne pripadaju. S tim u vezi, istakao bih značaj pravilnog svrstavanja i izbora šifre djelatnosti kao ključnog faktora za kvalitetnu analizu kretanja u svakoj industiji, te bi osim podizanja svijesti samih subjekata koji posluju u ovoj industriji, bilo dobro kad bi se pravilno razvrstavanje na neki način i institucionalizovalo. Druga napomena je vezana za činjenicu u postojećem sistemu finansijskog izvještavanja, kao ni u postojećem sistemu evidencije spoljnog prometa, ne postoji evidencija o izvršenim ICT uslugama za klijente van Crne Gore. Na taj način, ovaj značajan doprinos ICT sektora platnom bilansu Crne Gore, ostaje nevidljiv, a ujedno se i stvara teren za različite načine procijena izvezenih ICT usluga koje nijesu uvijek validne. Institucionalna evidencija izvoza ICT usluga i valjana informacija o obimu i kretanju, bile bi korisne donosiocima usluga pri odlučivanju o pitanjima vezanim za ovaj segment.” – zaključio je Nikolić.

ICT Cortex, u saradnji sa svojim članicama, otvoren je da pomogne u rješavanju pomenutih institucionalnih nedostataka, a u skladu sa vizijom pozicioniranja klastera kao ključnog partnera u digitalnoj transformaciji ekonomije, kako u privatnom tako i javnom sektoru, radi na pripremi strateškog dokumenta – IT manifesto.

Izvršni direktor klastera ICT Cortex, najavio je finalizaciju pomenutog dokumenta u cilju konkretizacije rješavanja ključnih izazova u oblasti obrazovnog, zakonodavnog i ekonomskog sistema naše zemlje, koji usporavaju ili ometaju dinamiku razvoj naše IT industrije.

Mi u klasteru ozbiljno radimo na pripremi dokumenta IT Manifesto, sa smjernicama šta je neophodno za istinsku digitalnu transformaciju društva i naravno jak IT sektor. Cilj je da zajedničkih radom svih činioca ekosistema dođemo do sljedećih rezultata u narednih 8 godine: 

 • Da se izvoz IT usluga poveća na 25% ukupnog izvoza Crne Gore 
 • Prosječna neto plata unutar IT sektora bude 1500 eura
 • Ukupni GDP generisan od strane IT sektora da bude oko 10%
 • Broj zaposlenih koji radi u IT sektoru da se poveća za nekoliko puta (sa 1500 na 4500)
 • Brzina razvijanja svih drugih industrija da se značajno unaprijedi, samim tim, njihovi prihodi, profit i broj zaposlenih
 • Birokratija u javnom sektoru da se svedena na minimum (samim tim i korupcija)
 • Pospješiće se standard svih naših građana
 • Da se ubrza rast crnogorske ekonomije.

Neke od aktivnosti koje predlažemo u cilju ispunjenja zacrtanih ciljeva jesu: digitalizacija javne uprave uz pomoć novoosnovane e-Government akademije, reforma obrazovnog sistema sa fokusom na jačanje digitalnih vještina, proglašenje IT industrije kao strateške grane razvoja Crne Gore”, zaključio je Zaimović.

U okviru klastera djeluje u ovom momentu 31 kompanija članica, koje su prepoznale važnost sinergijskog djelovanja u procesu kreiranja novih poslovnih mogućnosti i ostvarivanja doprinosa digitalnoj transformaciji, sa idejom promovisanja Crne Gore kao značajne zemlje za IT ulaganja na međunarodnom nivou.