Ministarstvo ekonomskog razvoja obezbijedilo je dodatna sredstva u iznosu od 200.000 eura kao podrška klasteru ICT Cortex za segment internacionalizacije, realizacije edukativnih programa kao i mentorskih usluga koje će pomoći održivost klastera. 

Podsjećamo da je krajem prošle godine potpisan i Ugovor o sufinansiranju trogodišnjeg programa ICT klastera vrijedan više od million eura u kojem sa jednakim iznosima za realizaciju učestvuju MER i IT kompanije, članice ICT klastera Cortex. Ovaj novi ciklus podrške odnosi se upravo na ove segmente, koji predstavljaju komplementarne aktivnosti tekućem ugovoru.

„I ova podrška će doprinijeti jačanju IT sektora i stvaranju uslova da IT sektor postane okosnica budućeg razvoja Crne Gore i snažan sektor koji će kreirati vodeće izvozne proizvode, izjavio je Milatović.  „Pored toga, dodatno će jačati globalno povezivanje klastera, programske aktivnosti na jačanju edukativnih programa značajnih za unapređenje digitalnih vještina, ali i osnažiti tim klastera da razmišlja dugoročno u pravcu samoodrživosti“, dodao je ministar. 

Izvršni direktor ICT Cortexa, Tarik Zaimović izrazio je zahvalnost na podršci koju Ministarstvo ekonomskog razvoja u kontinuitetu pruža sektoru ICT Cortexu i kompletnoj IT industriji. 

„Ova dodatna sredstva će nam značajno pomoći da ubrzamo rad na svim našim kapitalnim projektima, a čiji je cilj stručno osposobljavanje mladih, studenata, srednjoškolaca i profesora“ istakao je on i dodao da će „internacionalizacija pomoći povezivanju crnogorskih stakeholdera i IT kompanija koji su ključni za inovacioni ekosistem sa međunarodnim partnerima, organizacijama i IT kompanijama kojim ćemo nadograditi naše znanje i dovesti nove projekte i partnere u Crnu Goru“.

ICT Cortex je Ministarstvu uputio i poziv da postane Prijatelj udruženja, što je prihvaćeno sa zadovoljstvom, ističući da će se na ovaj način ostvariti snažnija saradnja i partnerski odnos Ministarstva i klastera, te da će Ministarstvo imati priliku da se upozna i neposredno sa implementacijom aktivnosti klastera.

U proteklom periodu, Ministarstvo ekonomskog razvoja je dodatno ojačalo programsko usmjerenje implementacije Strategije pametne specijalizacije (S3) kroz usvajanje Operativnog programa za period 2021-2024, kojim je ostvarena sinergijski efekat sa politikom klastera, fokusirajući se na set novih aktivnosti koje efikasno povezuju ovu politiku sa S3. U tom smislu, poseban fokus je na jačanju aktivnosti ICT klastera, u cilju povećanja produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje saradnje mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika sa naučnoistraživačkim organizacijama.