Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić i izvršni direktor NVO „ICT Cortex“ Tarik Zaimović, potpisali su danas Memorandum o realizaciji zajedničkih aktivnosti, sa ciljem intenziviranja saradnje CBCG i „ICT Cortex“ u procesu razvoja novih tehnologija na finansijskom tržištu.

Memorandum o realizaciji zajedničkih aktivnosti CBCG i „ICT Cortex“ predstavlja osnovu za razvijanje institucionalnih mehanizama za zajedničko djelovanje u pravcu kreiranja inovativnih rješenja u oblasti finansijskih tehnologija i razvijanja novih poslovnih modela prilagođenih zahtjevima savremenog tržišta.

CBCG i „ICT Cortex“ će, shodno Memorandumu, posebno sarađivati u oblastima od zajedničkog interesa poput istraživanja i rješavanja regulatornih i institucionalnih izazova za razvoj FinTech-a u oblasti bankarskih i platnih usluga, finansijske edukacije u oblasti bankarskih i platnih usluga (fintech konferencije, hackatoni i ostale javne inicijative u vezi sa razvojem fintech-a u oblasti bankarskih i platnih usluga, te razmjeni znanja u vezi sa primjenom regulative u oblasti bankarskih i platnih usluga.

Guverner Žugić je prilikom potpisivanja naglasio da „CBCG podržava razvoj fintech-a u oblasti bankarskih i platnih usluga, te da će dati puni podsticaj saradnji između banaka i fintech kompanija, a sve u cilju zadovoljavanja potreba klijenata“.

Izvršni direktor „ICT Cortex“ Tarik Zaimović je, izrazio zadovoljstvo zbog inicijative CBCG, ocjenjujući da je „potpisivanje Memoranduma odlična osnova za dalje unapređenje i digitalizaciju finansijskog tržišta u Crnoj Gori“.