Pokrenuli smo odbore za svaku oblast posebno. Na ovaj način objedinićemo stručnjake iz određenih oblasti i omogućiti im da  kroz aktivni rad, svakodnevnu saradnju, sjednice odbora i aktivnosti da doprinesu daljem razvoju i jačanju konkretne oblasti.