BLOG

ICT Cortex – kompas za digitalnu transformaciju Crne Gore?

Osvrt na prezentovanu EU Strategiju digitalne transformacije do 2030.godine iz ugla predsjednika skupštine ICT Cortex Evropska komisija je 9.marta 2021. godine predstavila viziju i pravce digitalne transformacije Evrope do 2030. godine. Originalno saopštenje možete pronaći na ovom linku, a na istom se može preuzeti i kompletan dokument “2030 Digital Compass: the European way for the […]

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Help desk

HR Platform

Register of members