„Financial Solutions d.o.o.  je kompanija specijalizovana za pružanje faktoring usluga sa ciljem pospješivanja likvidnosti klijenata. Naš tim svakodnevno radi na razvoju svojih usluga i imamo ostvarenu saradnju sa značajnim brojem crnogorskih mikro, malih i srednjih kompanija iz raznih sfera poslovanja i djelatnosti. Jedan od naših glavnih razvojnih puteva je praćenje i implementacija digitalnih trendova kako bi postali prava Fintech kompanija u Crnoj Gori i omogućili pristup efikasnim finansijama još većem broju preduzeća.

Naša kompanija vam u roku od 24 sata može obezbijediti novac za poslovanje kroz otkup potraživanja koja imate od kupaca (direktni faktoring) ili plaćanje obaveza prema dobavljačima (obrnuti faktoring). Uz pomoć naših partnerskih kompanija možete doći i do najbolje polise osiguranja za vas, nepokretnosti i stambenog ili gotovinskog kredita, a putem našeg naučno-istraživačkog centra možete aplicirati za razne projekte za razvoj i istraživanje.

 

Od 2023. godine postali smo član i Star Venture programa koji je pod pokroviteljstvom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a takođe smo kod Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija registrovani i kao kompanija koja obavlja inovativnu djelatnost.“

Kontakt

https://financialsolutions.me/
infofs@financialsolutions.me
Kontakt: +38267174345
Adresa: Baku 140 Podgorica,