Raspisan Konkurs za podršku STARTUP ICT biznisu

Da potpisani Memorandum o saradnji između ICT Cortex i Glavnog grada nije samo slovo na papiru najbolje govori realizacija planiranih aktivnosti. 

Prva među njima je nastavak podrške razvoju startup sceni kojoj će i ove godini biti obezbijeđeno učešće na najvećoj tehnološkoj konferencija na svijetu – Web summitu, koji se organizuje u Lisabonu od 1-4.novembra.

Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada objavio je Konkurs  za podršku STARTUP ICT biznisu, na koji mogu aplicirati sva pravna i fizička lica i prijaviti se za ALPHA ili BETA program. 

Za program ALPHA mogu se prijaviti fizička lica ili pravna lica koja su osnovana u poslednjih 5 godina sa prebivalištem odnosno sjedištem na teritoriji Glavnog grada koji svoje biznis ideje žele da započnu ili razviju u Glavnom gradu. Za program BETA  podršku može ostvariti najviše 3 učesnika (fizičko ili pravno lica) koji su među dobitnicima prethodnog Konkursa za podršku starup biznisa u 2021 godini. 

Odlukom o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu za ove svrhe planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR, za podršku inovativnim proizvodima i uslugama koji su najmanje na trećem nivou skale tehnološke spremnosti (TRL3 – technology readiness level) u oblastima: fintech; IoT (Internet of things); game development; healthtech; pametne tehnologije (gradovi, zgrade i sl.); digitalna transformacija (ERP sistemi, e-poslovanje, finansijske tehnologije i sl.); zeleni ICT (smanjenje emisija, ušteda energije i sl.); mašinsko učenje i vještačka inteligencija. 

Iznos sredstava koja se mogu odobriti jednom licu po ovom konkursu je do 4.000,00 EUR i ista se mogu isključivo koristiti za učešće na Web Summitu 2022. čije teme su fokusirane na IT i internet tehnologiju i druge vrste novih tehnologija. 

Pored ispunjenje uslova iz Konkursa učesnici konkursa moraju zadovoljavati i standarde kvaliteta koje propisuje Web Summit. 

Obrazac za prijava na konkurs se može prezeti na link-u, a rok za podnošenje prijava je do 22.jula. 

Podsjećanja radi, zahvaljujući inicijativi klastera ICT Cortex i podršci Glavnog grada, prošle godine Crna Gora je imala nikad brojniju delegaciju na Web Summit-u na kojoj su prezentovana čak sedam podgorička start up-a.