Istu platformu koristiće i prijavljeni ugostitelji kako bi upravljali svojim smještajnim jedinicama i rezervacijama koje će dobijati.

Jedan od osnivača ICT Cortex-a, kompanija Oykos Development spremno je donirala razvoj i održavanje platforme preko koje će se realizovati pomenute mjere. Upotreba platforme je prilično jednostavna – korisnici vaučera i ugostitelji će putem SMS poruke, koja će biti dostavljena na brojeve telefona evidentirane u bazi prilikom prvobitne prijave, dobiti pristupne podatke i instrukcije kako da koriste platformu. Podsjećamo, vaučere je moguće iskoristiti do 31.12.2021. dodine. Vlasnici privatnog smještaja će putem iste platforme objaviti raspoložive smještajne jedinice sa fotografijama i upravljati dostupnošću istih.

Ovaj pionirski primjer upotrebe digitalnog riješenja u Crnoj Gori za realizaciju paketa podrške građanima, omogućava brz, jednostavan i bezbjedan način registracije i evidencije tokom cijelog trajanja mjera podrške. Na ovaj način neće biti fizičkog preuzimanja vaučera, već se sve dešava preko pomenute platforme. Vlasniku privatnog smještaja biće uplaćen novac po osnovu iskorišćenog vaučera 10 dana nakon realizacije aranžmana.

Naš zajednički cilj je da svijest građana i državnih institucija okrećemo od tradicionalnih ka modernim digitalnim riješenjima. Profesionalna podrška koju Oykos Development i ostale članice ICT Cortex-a pružaju potvrda je naše spremnosti da budemo društveno odgovorna organizacija i adresa na koju svi treba da se obrate kad su u pitanju digitalni servisi i slične usluge.” – izjavio je Filip Anđelić, tehnički direktor Oykos Development-a i jedan od osnivača ICT Cortex-a.

ICT Cortex će i u daljem radu nastaviti da bude predvodnik u digitalnoj transformaciji Crne Gore i doprinijeti stvaranju uslova da IT sektor postane okosnica budućeg razvoja Crne Gore i snažna ekonomska djelatnost koja će kreirati vodeće izvozne proizvode države.