Naučno-tehnološki park Crna Gora osnovan je sa ciljem pružanja podrške i jačanju potencijala ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore, kroz osnivanje i rast kompanija/timova u visokotehnološkim djelatnostima. Takođe, poseban aspekt djelovanja NTP Crna Gora je i podrška u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata.

Usluge i proizvodi

  • Podrška preduzetničkim poduhvatima kroz procese inkubacije, finansiranja, obuke, mentorstva i povezivanja sa ekosistemima tehnoloških inovacija, kako onih regionalnih, tako i globalnih.
  • Ubrzavanje inovacija proizvoda u privatnom sektoru kroz programe podrške i grantove koji podstiču razvoj novih proizvoda i inovacija.
  • Podstiče saradnju sa poslovnom i akademskom zajednicom, kao i donosiocima odluka unutar Crne Gore.
  • Kreiranje stimulativnog okruženja koje podstiče inovacije i saradnju, privlačenjem i pružanjem podrške stanarima usredsređenim na razvoj proizvoda i usluga zasnovanih na tehnologiji i komercijalizaciji naučnih istraživanja.

Projekti

BoostMeUp

Predakceleracijski program BoostMeUp predstavlja nacionalnu platformu za razvoj inovativnog ekosistema u Crnoj Gori kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu.


B-Blue

B-Blue projekat bavi se uskim grlima i izazovima eksploatacije morskih bio-resursa i ima za cilj da identifikuje, angažuje i okupi BBt inovacionu zajednicu Mediterana kako bi ojačao odnose među svojim organizacijama i podstakao rast plave ekonomije. B-Blue radi na primjeni transnacionalnog mehanizma koordinacije za BBt zajednicu putem međusobno povezane digitalne platforme BBt zajednice i mediteranske mreže geografski povezanih aktera.

DigITrening (Increasing Youth Digital Literacy to Mitigate COVID-19 Effects)

Projekat je uključio programerske IT obuke, kao i obuke u 3D modeliranju, za djecu od 13 do 16 godina. Polaznicni su prošli dvije četvoromjesečne obuke iz tih oblasti. Kao rezultat uspješno sprovedenih obuka kreirano je deset interaktivnih igrica sa tematikom COVID-19 koje mlađe generacije upoznaju sa problemima uzrokovanim pandemijom na kreativan način. Takođe, rezultat 3D obuka su i deset kreiranih 3DP modela zaštitne opreme.

Kontakt

https://www.ntpark.me
office@ntpark.me
Bulevar Mihaila Lalića b.b. 81 000 Podgorica, Crna Gora
+38220482454