Projekat stambenog obezbjeđenja iniciran je od strane privrede – 19 IT kompanija, koje pružaju potpunu podršku za svojih 115 zaposlenih i njihovih porodica u riješavanju jednog od važnih životnih pitanja.

Na ovaj način, ICT Cortex, članice klastera, kao i partneri na projektu, daju svoj doprinos u kreiranju ambijenta koji će smanjiti odlazak IT stručnjaka iz Crne Gore i omogućiti im ljepšu i sigurniju budućnost u našoj zemlji.

Našu namjeru da riješimo stambeno pitanje progresivnim mladim ljudima iz IT zajednice podržala je i NLB Banka. O tome zašto su podržali projekat, kakav značaj ima za njih i koje povoljnosti će zaposleni imati, pročitajte u nastavku.

 


Saradnja između Cortex-a i NLB Banke

 

NLB Banka je već sarađivala sa određenim kompanijama članicama ICT Cortex-a koje su predložile uključenje banke u ovaj projekat.  Tako je u januaru 2022. godine, nakon prezentovanja same ideje i osnovne namjere (zadržavanje IT kadra u Crnoj Gori) NLB banka donijela odluku da podrži projekat koji je tada još uvijek bio u idejnoj fazi.

Kao odgovoran poslovni subjekat koji je svjestan važnosti ovog projekta za širi ekonomski kontekst, Banka je ponudila izutetno povoljne uslove. Ogledaju se kroz fiksnu kamatnu stopu od 4%, bez naknade za obradu kredita na period do 300 mjeseci uz 10% realizacije nakon odobrenja kredita, 90% nakon upisa hipoteke.

Na ovaj način, NLB Banka omogućila je značajnu uštedu i benefite za zaposlene u IT kompanijama klastera i dala svoj doprinos stvaranju bolje budućnosti za sve članove društva.

 

Korak bliže ka zajednici kakvu želimo

 

Važan dio misije NLB banke je stvaranje boljeg života i bolje budućnosti za cijeli region. Čvrsto vjeruju da je dom tamo gdje su ljudi, i žele da doprinesu smanjenju odliva IT kadra iz Crne Gore, te da svoju društvenu odgovornost pokažu kroz obezbjeđivanje povoljnih uslova koji će omogućiti mladim ljudima da ostanu u zemlji u kojoj će moći da grade svoj dom. 

Kroz svoje dosadašnje poslovanje, banka je bila fokusirana na potrebe sadašnjih generacija,  te stvaranju boljih mogućnosti za buduće. Stoga, učešće u ovom projektu doživljavaju kao korak bliže zajednici kakvu žele i sami da stvaraju. 

Kao članica NLB Grupe, NLB Banka u Crnoj Gori svjesna je uloge koja prevazilazi okvir finansijskog sektora. U odnosima sa zaposlenima, klijentima i svim zainteresovanim stranama nastoje da poštuju principe politike društveno odgovornog poslovanja. Smatraju da ih integrisanje održivosti u poslovanju vodi ka dugoročnoj reputaciji banke u finansijskom, ekološkom, socijalnom i etičkom pogledu, te aktivno doprinose usklađenosti ekonomskog i socijalnog sistema u oblastima održivog poslovanja i finansiranja i društvene odgovornosti.

 

Uticaj projekta stambenog obezbjeđenja na IT zajednicu

 

Imajući u vidu izazove sa kojima se mladi ljudi suočavaju prilikom zasnivanja radnog odnosa i obezbjeđivanja uslova za samostalni život, dom i porodicu, ovaj projekat će u velikoj mjeri uticati na odluke mladih ljudi da se odluče na ovakve korake. Banka smatra da mladi ljudi ovim projektom dobijaju razlog više da ostanu u svojoj zemlji. Smatraju da  je upravo digitalizacija put ka održivosti kojoj svi težimo, a znanja i vještine IT stručnjaka biće ključne da u narednim godinama rade na procesu digitalizacije te postignu željene rezultate.

Banka je i ranije učestvovala u sličnim projektima, kada je pokazala svoj odgovoran odnos i tražila najpovoljnije rješenje za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u raznim sferama javne uprave, nudeći upravo najpovoljnije uslove ali i znanje, iskustvo i savjete koji će mladim profesionalcima biti od pomoći na putu kreiranja svoje ali i budućnosti cjelokupne zajednice. 

NLB banka će u budućem periodu nastaviti da pažljivo osluškuje potrebe tržišta, a svaki projekat koji u sebi ima komponenetu održivosti i pomaže stvaranju novih vrijednosti za dobrobit cijelog društva, biće u fokusu njihove pažnje.

 

Drugi društveno-odgovorni projekti

Projekat stambenog obezbjeđenja nije jedini društveno odgovorni projakat koji je NLB banka podržala. Svoje filantropske aktivnosti realizuje kroz donacije koje se odobravaju prvenstveno organizacijama od društvenog značaja (obrazovne, zdrastvene, javne ustanove za lica sa posebnim potrebama, itd.), ali i organizacijama koje su registrovane za pomoć zajednici ili se neposredno bave humanitarnim radom. 

Projekat na koji su posebno ponosni je projekat Okvir pomoći koji je podržao i nagradio inovativne ideje koje su van okvira i najbolje odgovaraju na izazove održivosti u regionu.


Sinergijom do uspjeha

I pored izazova sa kojima smo se susretali bili smo svjesni da je ovo veliki projekat koji ne bi zaživio da nije bilo sinhrnonizovanog, aktivnog i vrlo požrtvanog rada svih partnera. U tržišnim uslovima koji su preovladavali od sredine prošle godine, i koji i danas traju – Banka je zadržala izuzetno povoljne uslove za kreditiranje zaposlenih u kompanijama, članicama klastera.

NLB Banka je pored posebne ponude za kreditiranje, pružila logistiku, podršku i pomoć kroz gotovo sve tačke u projektu i izazove sa kojima se glavni projektni tim suočavao.