Optimus Consulting je osnovana 2014. godine. U toku svog postojanja dominantno se bavimo poslovima konsaltinga u oblasti IT-a, ekonomske efikasnosti i poljoprivrede kao i u sprovođenju EU projekata. U realizaciji dogovorenih projekata klijentima nudimo kvalitetna rješenja i kvalitetan kadar sastavljen od eminantnih stručnjaka iz različitih oblasti. Osim samsotalnih projekata, imamo više zajedničkih projekata realizovanih sa partnerskim firmama ili organizacijama iz zemlje ili inostranstva.

Usluge i proizvodi

  • Razvoj i implementacija jedinstvenih hardversko-softverskih rješenja
  • Organizacija radionica (obuka) iz različitih oblasti
  • Projektni menadžment

Projekti

AI Sistem za kontrolu pristupa

Implementacija i razvoj sistema za kontrolu pristupa koji koristi razvijene algoritme za detekciju tablica, QR kod pristup. Cijeli sistem koristi jedinstvenu platformu odakle je moguće upravljati cijelokupnim procesom (dodavanje dozvola, pregled logova...).

Agrolife IoT

Implementacija i razvoj senzorskih čvorova za mjerenje parametara koji utiču na kvalitet vazduha (temperatura vazduha, vlažnost vazduha, vazdušni pritisak) uz sisteme odlučivanja.Digitalna arhiva

Informacioni sistem za uredno vođenje arhive u kompanijama.


Kontakt

optimussoft.me
info@optimussoft.me
ul. Baku br. 140, Podgorica
+38268045195