Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta prof. dr Vesna Bratić i  direktorica projekata u klasteru ICT Cortex, Ferida  Mandić,  potpisale su danas u prostorijama MPNKS Memorandum o razumijevanju.

Ministarka Bratić je ovom prilikom saopštila da je Strategijom za digitalizaciju obrazovnog sistema predviđeno  uspostavljanje saradnje sa privredom u cilju promovisanja IT zanimanja, kako bi se učenici podstakli na izbor zanimanja koja su perspektivna, koja su potreba tržišta rada, a u ovom trenutku su deficitarna, kao i saradnje na razvoju i unaprijeđenju digitalne kompentencije učenika i nastavnika.

ict

„Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i klastera IT kompanija, ICT Cortex-a definiše se saradnja upravo na ovim poljima. Tačnije, ovim memorandumom definisana je saradnja sa srednjim stručnim školama u kojima se realizuje obrazovni program Elektrotehničar za razvoj mobilnih i veb aplikacija ili drugi obrazovni programi iz oblasti IT-a; saradnja sa srednjim stručnim školama u vidu organizacije praktične nastave kod poslodavca za učenike i obuke kod poslodavca za nastavnike; saradnja sa školama koje se bave opštim srednjim obrazovanjem u domenu edukacije učenika i nastavnika ; organizacija takmičenja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u saradnji sa nadležnim institucijama, Centrom za stručno obrazovanje i Ispitnim centrom ; promocija kvalifikacija, tipičnih zanimanja i karijernih mogućnosti iz oblasti IT-a kod osnovaca i srednjoškolaca ; podizanje svijesti o potrebama i mogućnostima edukacije iz oblasti IT-a; kreiranje samovodećih kurseva iz oblasti programiranja za „Digitalnu školu” ; izrada programa iz oblasti IT-a za stručno usavršavanje nastavnika, kao i saradnja prilikom obilježavanja Međunarodnog dana sigurnog internet i Međunarodnog dana djevojčica u IT-u“, objasnila je ministarka Bratić. 

Direktorica projekata u klasteru ICT Cortex , Ferida Mandić, izjavila je  je da je Cortex akademija trenutno najvažniji projekat klastera  ICT Cortex i da predstavlja najveći program edukacije iz oblasti ICT-a u Crnoj Gori. Ona je istakla da su  kursevi namijenjeni različitim kategorijama polaznika, sa akcentom na mlade, studente i srednjoškolce, te da su  za prvi ciklus Cortex akademije pristigle čak 1 292 prijave, dok su edukacije startovale u februaru. 

„Ono što nas veoma raduje je da je vladalo veliko interesovanje od strane srednjoškolaca, pogotovo iz 6 opština: Bijelo Polje, Berane, Nikšić, Pljevlja, Rožaje i Podgorica. Imamo 300 učenika iz 10 škola koji sada pohađaju kurseve za sticanje teorijskog znanja, a potom će obavljati praksu u nekoj od 13 kompanija članica  ICT Cortex-a. Zato nam je izuzetno drago što smo potpisali ovaj sporazum sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kultura i sporta, kroz koji ćemo u narednih pet godina zajednički realizovati aktivnosti u sklopu projekta Cortex akademija, ali i na svim ostalim projektima iz oblasti edukacije, a sve u cilju da obrazovni programi prate potrebe tržišta rada“,  poručila je Mandić.