Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, Ministarstvo ekonomskog razvoja, potpisao je danas ugovor o sufinansiranju ICT Cortex klastera sa izvršnim direktorom Tarikom Zaimovićem. ICT Cortex je dobitnik Konkursa za podršku razvoja strateškog prioriteta Strategije pametne specijalizacije Crne Gore – Informaciono komunikacionih tehnologija.

Ukupan iznos predviđen za realizaciju programa rada ICT klastera Cortex za period od tri godine iznosi preko milion eura. Program će biti podržan od strane Ministarstva ekonomskog razvoja u iznosu od preko 500.000 eura, dok će u istom iznosu biti i kontribucija IT kompanija, članica klastera.

 “Vlada je u prethodnom periodu uložila velike napore u kreiranju kako institucionalnog tako i odgovarajućeg programskog okvira koji će zajedno omogućiti adekvatniju uključenost inovacione zajednice u proces planiranja i implementacije politike inovacija, ali i kreirati preduslove za nastavak implementacije pametne specijalizacije u Crnoj Gori”, kazao je ministar Milatović.

“U ovako, reformski, ojačanom institucionalnom i programskom okviru za inovacije posebnu ulogu imaju inovacione infrastrukture, a među njima svakako i klasterske organizacije. Svjesni vaše uloge u inovacionom ekosistemu, odlučili smo se za ciljanu podršku koja predstavlja inicijalni impuls vašeg daljeg rasta i razvoja”, istakao je minstar.

“Posebno mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i imam priliku da podržim program ICT Cortexa. Raduje me što je ICT Cortex već operativan, što je ostvario podršku kroz nekoliko projekata, ima strategiju razvoja i polako se pozicionira kao niša tehnoloških kompanija, što dodatno ohrabruje i Ministarstvo da će ova priča biti uspješna i da ćemo tokom perioda zajednične saradnje na ovom programu otvoriti i druge brojne mogućnosti saradnje”, rekao je ministar. Tom prilikom poručio je da će Vlada i dalje raditi na unapređenju okvira i ekosistema koji je neophodan za obezbjeđivanje digitalnih inovacija u industriji i obrazovanju, te da ICT Cortex ne vidi samo kao korisnika jednog od programa, već i kao kredibilnog partnera u kreiranju Vladinih politika.

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Milena Lipovina-Božović, kazala je da je taj sektor najlakši jer nema naslijeđenih problema ali i najizazovniji, jer je na samom začetku i potrebno je puno napora svih aktera u zajednici da bi se značajniji napredak osjetio.

„To su procesi koji zahtijevaju veliko vrijeme i rezultati ne mogu biti vidljivi u tako kratkom roku“, rekla je Lipovina-Božović.

Kada je u pitanju taj inovacioni eko sistem, Vlada je željela da sredstvima koje je izdvojila za Fond za inovacije od milion EUR snažno podrže inovacionu zajednicu.

„Ovu priču sa ICT Cortex vidimo kao nešto što će dati dodatnu snagu i podstrek da se sve ono što smo zamislili u narednom periodu desi mnogo brže i kvalitetnije“, kazala je Lipovina-Božović. Prema njenim riječima, benefiti programa se odnose na jačanje administrativnih kapaciteta klasterske organizacije, programe edukacije koji će obuhvatiti jačanje digitalnih vještina, učešće u jačanju inovacione kulture i kreiranje partnerstava.

Izvršni direktor klastera ICT Cortex pozdravio je prisutne i izrazio zahvalnost što je MER napravio važan iskorak na putu ka kreiranju inovacionog ekosistema koji će se zasnivati na sinergiji javno-privatnog partnerstva. 

“Mišljenja sam da inovaciona zajednica treba da bude glavni motor razvoja naše ekonomije i da je to naš najvredniji resurs. Smatram da će svaki euro uložen u znanje, tehnološki razvoj, inovacije i mlade i sposobne ljude biti višestruko vraćen.”, izjavio je Tarik Zaimović, izvršni direktor klastera ICT Cortex.

Predsjednik skupštine ICT Cortex je predstavio dosadašnje rezultate klastera koji se okupio oko četiri osnovna cilja: edukacija, internacionalizacija poslovanja kroz povećanje izvoza, digitalizacija CG društva i filantropija kroz osnivanje Cortex fondacije. 

“Radujemo se što smo u prilici da otvorimo novo poglavlje kroz saradnju sa državom kroz potpisivanje današnjeg ugovora. Konkretni rezultati su već ostvareni dupliranjem članstva, osnivanjem Fondacije, opipljivom pomoći u procesima digitalizacije kao i pokretanjem velike Cortex Akademije.” – izjavio je Nenad Novović, predsjednik skupštine ICT Cortex.

ICT Cortex je osnovala inovaciona IT zajednica u martu 2021. godine, sa ciljem da bude predvodnik u digitalnoj transformaciji privrede i javne uprave, te da unaprijedi okvir i ekosistem koji je neophodan za obezbjeđivanje digitalnih inovacija u industriji i obrazovanju.

Udruženje će doprinijeti jačanju IT sektora i stvaranju uslova da IT sektor postane okosnica budućeg razvoja Crne Gore i snažna ekonomska djelatnost koja će kreirati vodeće izvozne proizvode države.