Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je najznačajniji Centar za razvoj startap kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori. Kao jedan od ključnih aktera u stvaranju i preoblikovanju inovacionog ekosistema, Tehnopolis pruža niz infrastrukturnih i mjera podrške koje omogućavaju otvaranje novih kompanija i razvoj poslovanja zasnovanog na novim, inovativnim idejama i tehnologijama. Svojim aktivnostima i saradnjom sa više od 150 partnera podržavamo unapređenje inovacionog sistema i infrastrukture za cjelokupni održivi ekonomski razvoj Crne Gore.

Usluge i proizvodi

  • Biznis inkubator – pruža podršku razvojnim timovima, startup-ovima i već registrovanim kompanijama čije poslovanje je bazirano na naučno-istraživačkom radu, razvoju i implementaciji novih tehnologija, odnosno djelatnostima koje imaju visok potencijal rasta.
  • Biotehnološka laboratorija – BioLab Tehnopolis – pruža podršku poljoprivrednim proizvođačima i podstiče razvoj poljoprivrede, kako kroz pružanje sopstvenih usluga tako i kroz uvezivanje akademskog i biznis sektora u svrhu podsticanja transfera znanja i inovacija, što će dovesti do kreiranja novih proizvoda, kao i poboljšanja kvaliteta postojećih.
  • Laboratorija za industrijski dizajn – TechLab Tehnopolis – stavljena na raspolaganje svim inovativnim MSP, inovatorima, startup-ovima, kao i akademskoj zajednici, a koji se nalaze u sistemu podrške IPC Tehnopolis, sve u cilju uvođenja novih tehnologija i implementacije inovativnih rješenja pri razvoju novih proizvoda i poboljšanja postojećih.
  • Data centar Tehnopolis – pruža podršku razvoju start-up kompanija u Crnoj Gori i podržava ukupnu digitalizaciju poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća. Pored podrške, Data centar pruža i komercijalne usluge.
  • Programske aktivnosti podrazumijevaju kreiranje sadržaja koji je prilagođen i usklađen sa politikama države, a kojima je cilj kreiranje preduzetničkog i inovativnog ekosistema kao i njegovo osnaživanje kroz razne vidove finansijske i nefinansijske podrške. Takođe, cilj programskih aktivnosti je i sadržajno i logistički organizovan eksterni događaj koji daje doprinos razvoju biznis zajednice u Nikšiću i Crnoj Gori u smislu pružanja mogućnosti za događaje koji imaju za cilj unapređenje poslovanja.

Projekti

Projekat "Unaprijeđenje infrastrukture vezane za istraživanje i inovacije koje se mogu koristiti kao podrška razvoju malih i srednjih preduzeća"

Opremanje infrastrukturnih kapaciteta IPC Tehnopolis: Biotehnološke laboratorije – BioLab Tehnopolis, Laboratorije za industrijski dizajn – TechLab Tehnopolis i Data centar najsavremenijom opremom u njihovim oblastima djelovanja.

Projekat 2CODE – Cooperation for Development of Cross Border Business Environment Enhanced

Cilj projekta je doprinijeti jačanju infrastrukture i kapaciteta organizacija u svrhu poboljšanja usluga podrške razvoja poslovnog okruženja u prekograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina - Crna Gora.
Projekat CROWN – “Crown of entrepreneurial ideas for success”

Cilj projekta je doprinijeti jačanju infrastrukture i kapaciteta organizacija u svrhu poboljšanja usluga podrške razvoja poslovnog okruženja u prekograničnom području Hrvatska – Bosna i Hercegovina - Crna Gora.

Kontakt

www.tehnopolis.me
office@tehnopolis.me
Radoja Dakića bb, 81400, Nikšić, Crna Gora
+38240280431