Tim „Visit Village“, svojim projektom koji je posvećen razvoju seoskog i zdravstvenog turizma, dobitnik je glavne nagrade na Hakatonu, koji je na temu: „Otrkijmo potencijale zdravstvenog turizma u Crnoj Gori“, u saradnji sa Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, Fondom za inovacije Crne Gore, Naučno-tehnološkim parkom i ICT Cortexom organizovalo Ministarstvo zdravlja.

Drugo mjesto osvojio je tim Univeziteta Singidunum, a treće mjesto su podijelili timovi WellBeing i ZdravCom.

Govoreći o značaju organizacije ovog događaja za Ministarstvo zdravlja, koji je na temu zdravstvenog turizma po prvi put kod nas organizovan u ovom formatu, generalni direktor Direkorata za projekte (IPA), inovacije i zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja Luka Đukanović istakao je da je Hakaton prilika da se čuju i razviju inovativne ideje u cilju poboljšanja promocije Crne Gore kao destinacije atraktivne za razvoj zdravstvenog turizma.

„Crna Gora zaista obiluje prirodnim potencijalima za razvoj zdravstvenog turizma, što se do sada nije koristilo na pravi način. Jedan od ključnih razloga za to je, nedovoljna sardanja između javne uprave, privrede i naučno-istraživačke zajdenice. S obzirom da nam je cilj da razvijamo zdravstveni turizam na visokom nivou, tu saradnju moramo jačati.
Ministarstrstvo zdravlja će nastaviti da radi na razvijanju ideja u oblasti zdravstvenog turizma i da stvara bolji poslovni ambijent kako bi motivisali
privredu da više ulaže u ovu oblast. Naravno, važna je i uloga naučno-istraživačke zajednice, za naučnu potvrdu tih potencijala, kao i stvaranje inovativnih usluga u ovoj oblasti“.

Izražavajući očekivanje da će ova manifestacija biti podstrek da svi zajedno uložimo veće napore i na pravi način iskoristimo ono što nam Crna Gora pruža, Đukanović zahvalio je partnerima Ministarstva zdravlja u organizaciji Hakatona: ICT Cortexu, Tehnopolisu, Kancelariji UNDP u Podgorici, Fondu za inovacije i Naučno-tehnološkom parku.

HR menadžer za edukaciju, Mladen Kandić, kazao je da je tema Hakatona bila kreiranje inovativnog softverskog rješenja za poboljšanje promocije usluga u oblasti zdravstvenog turizma, a cilj pozicioniranje Crne Gore, kao atraktivne turističke destinacije u oblasti zdravstvenog turizma, kroz identifikaciju organizacija koje pružaju usluge iz ove oblasti, ali i prirodnih resursa koji se mogu iskoristiti.

On je naveo da je na Hakatonu učestvovalo 12 timova, a da je predselekcijski žiri, po unaprijed utvrđenim kriterijumima, odabrao pet timova koji su ušli u u finalnu fazu takmičenja za nagradni fond od 10 hiljada eura, koji je u saradnji sa UNDP-om,
obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, kroz projekat „Jačanje sistema zdravstva Crne Gore“.