Analiza IT sektora Crne Gore

Kratak opis projekta: 

Analiza je dala dublji uvid u trenutno stanje IT sektora u Crnoj Gori, njegov doprinos BDP-u, ključne barijere bržem razvoju i potencijal IT sektora kao ključnog za rast privrede Crne Gore. Opšti cilj  projekta je bio da donosioci odluka i zainteresovane strane na osnovu prikupljenih podataka mogu dalje da rade na eliminisanju biznis barijera, da IT kompanije odrede dalje pravce razvoja poslovanja, te da potencijalni investitori i kompanije koje planiraju da započnu poslovanje u Crnoj Gori imaju uvid u crnogorsko IT tržište, njegove snage i slabosti, prijetnje i prilike.

Ključne aktivnosti:

  • Kvalitativno istraživanje, 
  • Kvantitativno istraživanje, 
  • Izrada Analize, 
  • Prezentacija rezultata na press konferenciji. 

Partneri na projektu: 

Kompanija CEED Consulting iz Podgorice 

Trajanje: 

novembar 2022 – mart 2023 

Budžet: 

5.000 eur 

Finansiranje od strane: 

Reconomy logo 

  • Projekti
Više objava

End of Content.