Razvoj kurikuluma za meke vještine

Kratak opis projekta: 

Na osnovu rezultata iz prvog ciklusa Cortex akademije, drugi ciklus obuhvatio je i obuku za razvoj mekih vještina. To su vještine vezane za interakciju s drugim ljudima, komunikaciju, timski rad, rješavanje problema, prilagodljivost i druga netehnička znanja i sposobnosti. Uključuju: komunikaciju (verbalnu i neverbalnu), saradnju i timski rad, liderstvo, upravljanje vremenom, rješavanje problema, prilagodljivost, kreativnost, kritičko mišljenje, motivaciju, empatiju, prilagodljivost, fleksibilnost. Ovaj program predstavlja sjajnu dopunu na tehničke kurseve Cortex akademije i namijenjen je najboljim kandidatima Cortex akademije kao i zaposlenima kompanija članica, koji žele svoje tehničko znanje nadograditi mekim vještinama Plan i program kursa biće prilagođeni svakoj ciljnoj grupi, u skladu sa njenim potrebama i specifičnostima.

Ključne aktivnosti:

  • Razvoj kurikuluma za program mekih vještina Cortex Akademije. 

Partneri na projektu: 

Trajanje: 

februar – maj 2023

Budžet: 

4.667,50 eur 

Finansiranje od strane: 

Reconomy logo 

  • Projekti
Više objava

End of Content.