Na osnovu ICT analize, kao i istraživanja koje je sproveo CEED Consulting, možemo zaključiti da je ICT sektor, jedan od najbrže rastućih, barem kada je Crna Gora u pitanju. Svemu tome svjedoči nagli porast broja kompanija koje se bave navedenom djelatnošću, njihovi finansijski prihodi koji su na prilično zavidnom nivou, kao i sve veća zainteresovanost ljudi u našoj zajednici za navedenu oblast.

ICT Cortex, klaster čiji je glavni fokus na edukaciji, internacionalizaciji i digitalnoj transformaciji, analizirao je poslovne rezultate crnogorskog ICT sektora. Kao kriterijumi za rangiranje uspješnosti, uzeti su ukupni prihodi, neto rezultati, broj zaposlenih, kao i broj samih kompanija. Značajan doprinos analizi predstavlja i istraživanje koje je sprovela konsultantska kompanija CEED Consulting. Takođe, veliki udio u analizi imala je i kompanija BI Consulting, čiji je portal BInfo.me bio glavni izvor podataka po konkretnim šiframa djelatnosti značajnih za industriju.

I(C)T sektor u Crnoj Gori

Ovom analizom obuhvaćeno je 1.049 kompanija samo za 2022. godinu, a koje su dio crnogorskog ICT sektora. Međutim, kako bi analizu učinili sveobuhvatnom posmatrali smo period od 2019. do 2022. godine, gdje pratimo trend rasta, to jest pada u konkretne tri grupacije ICT sektora: IT usluge i proizvodi, telekomunikacije i trgovina IT opremom.

Kada su u pitanju prihodi ostvareni u ICT oblasti tokom prethodne godine, treba istaći da su brojke i više nego impresivne. Ukupni prihod za 2022. godinu u ICT sektoru je iznosio čak 602 miliona eura, što je za 23 posto više nego što je to bio slučaj u 2021. godini.  Najviše prihoda dolazi iz oblasti telekomunikacija, zatim iz oblasti IT usluga i proizvoda, kao i trgovine IT opremom. Neto zarada je takođe segment koji se tokom prethodne četiri godine znatno povećao, odnosno ista je za čak 102 posto veća nego što je to bio slučaj u 2019.

Neke od kompanija koje su se posebno istakle po svojim prihodima u prethodnom periodu, i koje su značajno doprinijele rastu istih u crnogorskom ICT sektoru jesu M-tel, Crnogorski Telekom, One, Kodio, Comtrade, Coinis.U nastavku možete vidjeti koliko svaka od navedenih oblasti posebno doprinosi sektoru informacionih i komunikacijskih tehnlogija.

IT usluge i proizvodi

Kada je u pitanju IT sektor, analizirali smo 725 kompanija koje aktivno djeluju na lokalnom i međunarodnom tržištu. Najveći broj navedenih firmi se bavi kompjuterskim programiranjem, zatim konsultantskim djelatnostima u oblasti informacione tehnologije, dok su neke uže specijalizovane oblasti, poput izdavanja kompjuterskih igara i izdavanja softvera, zastupljene u znatno manjem broju. Treba istaći da je u ovom polju zabilježen značajan porast broja kompanija koji u odnosu na 2021. godinu iznosi 46 posto, dok u poređenju sa stanjem u 2019. godini, iznosi čak 109 posto, što nam dovoljno govori o aktuelnosti i ubrzanom razvoju crnogorskog IT sektora.

Kompanije koje nam dolaze iz oblasti IT usluga i proizvoda su u protekle četiri godine, gledajući procente koji se odnose na parametre kao što su ukupan prihod, neto rezultat i broj zaposlenih, ostvarile najveći napredak. Ukupni prihodi, u odnosu na 2021. godinu su porasli za 45 posto, neto rezultat je veći čak za 87 procenata, dok je isti parametar u odnosu na 2019. povećan za čak 450 posto.

Da broj zaposlenih adekvatno prati i rast ostvarenih prihoda, govori nam i podatak da je u oblasti IT proizvoda i usluga zaposleno preko 3.400 radnika, što je za 61 posto više nego što je to bio slučaj u prethodnoj godini, dok je u poređenju sa stanjem od prije četiri godine, taj broj uvećan za čak 161 posto. Ako gledamo najužu specijalizaciju, najveći broj kompanija se bavi djelatnostima kompjuterskog programiranja i konsultantskim djelatnostima u oblasti informacionih tehnologija, a neke od njih koje su ostvarile najveće rezultate jesu  Epam Systems Montenegro, Domen, Data Design, Čikom, Logate.

Telekomunikacije

Kada je u pitanju oblast telekomunikacija, analizirano je 66 kompanija koje djeluju na našem tržištu. Preko 60 posto njih je registrovano pod šifrom djelatnosti „ostale telekomunikacione djelatnosti“, dok se manji broj njih bavi satelitskim i bežičnim komunikacijama, kao i kablovskim telekomunikacijama. Ovdje imamo nešto drugačiju sliku nego što je to slučaj u IT sektoru. Rast broja kompanija u odnosu na period od prije četiri godine iznosi svega 1,5 posto, iz čega možemo zaključiti da je sektor telekomunikacija prilično konstantan i da nema pretjerano mnogo promjena u broju firmi u prethodnom periodu, koji u prosjeku iznosi 64.

Kompanije koje dolaze iz sektora telekomunikacija, su tradicionalno nastavile da ostvaruju impresivne prihode. Ipak, ti prihodi nemaju pretjeranih oscilacija kao što je to slučaj u IT sektoru, čemu svjedoči i činjenica da su ukupni prihodi crnogorskih firmi koje se bave telekomunikacionim djelatnostima iznosili 266 miliona, što je za skoro šest posto više nego što je bio slučaj u 2019. godini.

Neto rezultat takođe nije ostvario preveliki rast. Isti se za period od 2021. povećao za nepunih 2 posto, dok je u odnosu na period od prije četiri godine manji za skoro 17 procenata, što nam govori da je ukupna dobit u ovom sektoru bila znatno veća 2019. godine nego što je to slučaj danas. Najbolje rezultate u ovoj oblasti ostvarila su tri tradicionalna telekomunikaciona provajdera koja djeluju na našem tržištu, a to su M-tel, Crnogorski Telekom i ONE, dok su značajne rezultate ostvarile i kompanije kao što su Telemach, Ericsson AB, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Network Communication

Ukupan broj zaposlenih kadrova u navedenoj oblasti iznosi 1.973, od čega je čak 65 posto radnika zaposleno u 3 vodeće kompanije koje dolaze iz sektora telekomunikacija ( M-tel, Crnogorski telekom i ONE). Taj broj je za skoro 14 procenata veći nego što je to bio slučaj 2019. godine.

Trgovina kompjuterskom opremom

Kada je u pitanju sektor koji se odnosi na trgovinu kompjuterskom opremom, treba istaći da je u 2022. godini ostvaren ukupan prihod koji iznosi skoro 121 milion, što je za čak 33 posto više nego što je to bio slučaj u prethodnoj godini. Ako vršimo poređenje sa 2019. godinom taj rezultat je uvećan za 54 posto, dok je neto prihod za isti period porastao za 107 procenata, i sada iznosi skoro 6 miliona eura.

Najveći broj kompanija koje nam dolaze iz ove oblasti dominantno se bavi trgovinom na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima, dok je manji broj fokusiran na trgovinu na malo telekomunikacionom opremom, trgovinom na malo audio i video opremom, kao i trgovinom na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima. Broj zaposlenih u ovom sektoru se u prethodnoj godini povećao za 16 posto i sada iznosi 664, što je značajan napredak, pogotovo kada ovaj segment upoređujemo sa stanjem iz 2019. godine, kada je ovaj broj iznosio 492. Neke od kompanija iz ove oblasti, koje su ostvarile najznačajnije rezultate u predhodnom periodu jesu Comtrade, KimTec, EWE Montenegro.

Informaciono-komunikacijske tehnologije u prethodnih deset godina

Napredak oblasti informacionih tehnologija u Crnoj Gori najbolje možemo vidjeti ukoliko obratimo pažnju na njihov hronološki razvoj. Na samom početku prethodne decenije, u 2012. godini, ukupan prihod ICT sektora iznosio je preko 124 miliona eura,  što je predstavljalo skoro četiri posto tadašnjeg ukupnog BDP-a. Danas je udio navedene oblasti u crnogorskoj privredi na znatno većem nivou. Ukupni prihodi ICT sektora u 2022. godini iznosili su 602 miliona eura, odnosno dostigli su nivo od deset posto ukupnog BDP-a prema podacima i parametrima koji su ranije pomenuti. Na osnovu činjenica koje smo dobili analizom možemo zaključiti da je udio informacionih tehnologija u nacionalnom bruto-društvenom proizvodu u poslednjih deset godina porastao za nešto više od šest posto, što nam dodatno svjedoči o konstantnom razvoju i sve većem značaju ICT sektora u crnogorskoj privredi.


Prednosti IT u odnosu na ove tri industrije ogledaju se u eksponencijalnom rastu koji se bilježi konstantno, a posebno u prethodne 4 godine. ICT industrija zapošljava preko 6 hiljada ljudi, od čega skoro tri i po hiljade u IT domenu. Da je u pitanju jedna od najperspektivnijih privrednih oblasti u Crnoj Gori, čiji ćemo puni potencijal tek vidjeti u periodu koji je pred nama.

“Pozitivni trendovi u ICT djelatnosti u Crnoj Gori nastavljeni su i u 2022. godini. Podaci iz finansijskih izvještaja za 2022. godinu, potvrđuju konstantan rast broja preduzeća, prihoda koje ostvaruju, broja ljudi koje zapošljavaju, a to se posebno može reći za dio koji se odnosi na IT usluge i proizvode. Osim „domaćih snaga“ ovoga puta su tom ubrzanju doprinijele i kompanije koje su došle iz inostranstva, što nam signalizira da je Crna Gora prepoznata kao destinacija koja ima povoljne uslove za razvoj ove industrije.  Imajući to u vidu važno bi bilo uzvratiti iskazano povjerenje i nastaviti rad na poslovnom ambijentu koji će stranim kompanijama dati razloge da tu i ostanu, a ujedno i dati vjetar u leđa domaćim IT kompanijama i onima koje će tek nastati, od kojih očekujemo da budu nosioci procesa digitalne transformacije, koji nam predstoji.” – izjavio je Ratko Nikolić, osnivač kompanije Bi Consulting, jedne od članica ICT klastera Cortex. 

Brz rast, izvozni potencijal i mogućnosti ulaganja

Na osnovu ICT analize, kao i istraživanja koje je sproveo CEED Consulting, možemo zaključiti da je ICT sektor, jedan od najbrže rastućih, barem kada je Crna Gora u pitanju. Svemu tome svjedoči nagli porast broja kompanija koje se bave navedenom djelatnošću, njihovi finansijski prihodi koji su na prilično zavidnom nivou, kao i sve veća zainteresovanost ljudi u našoj zajednici za ovu oblast, što se može vidjeti i na osnovu značajanog porasta broja zaposlenih u istoj. Da crnogorski ICT sektor ima svoj izvozni potencijal, svjedoče nam podaci istraživanja koje su sprovodili Centralna banka Crne Gore i MONSTAT. Prema njihovom istraživanju, izvozne aktivnosti računarskih usluga imaju rastuće učešće u ukupnom crnogorskom izvozu, te su u prethodne četiri godine, porasle sa sedam na čak 21 posto.

Takođe, jedan od važnih segmenata koji treba naglasiti jeste i veliki broj novonastalih kompanija, čije ćemo rezultate moći da vidimo tek naredne godine, a koje će vjerovatno igrati značajnu ulogu u crnogorskom ICT sektoru. Na kraju bismo istakli da je ICT industrija, a posebno oblast koja je fokusirana na informacione tehnologije, ostvarila značajan napredak u prethodne 4 godine, čemu svjedoče i brojke dobijene istraživanjem. Sa ovakvim rezultatima, Crna Gora je postala značajna zemlja za ulaganja u oblasti informacionih tehnologija, više nego privlačna destinacija za digitalne nomade, te iz tog razloga, ICT oblast sasvim sigurno zaslužuje posebnu pažnju državnih insititucija i nevladinog sektora. Na osnovu dobijenih rezultata, možemo zaključiti da će sektor informacionih i komunikacijskih tehnologija nastaviti svoj rast, i da isti ima potencijal da postane strateška grana u razvoju crnogorske privrede.

Autor: Stefan Blečić