Šta je to IDEUS?

U saradnji sa Dev Club, jednom od naših članica, pokrenuli smo novu inicijativu i osnažili već postojeću  Slack zajednicu naše članice pod novim nazivom: Ideus powered by ICT Cortex. Kroz zajedničku saradnju jačamo već postojeću zajednicu i zajednički pravimo korak dalje.

Želimo da na jednom komunikacionom kanalu objedinimo instituciju, struku i zajednicu. Na ovoj platformi imate mogućnost da dajete vaše inicijative, budete dio određene zajednice, učestvujete u digitalnoj transformaciji Crne Gore i budete u koraku sa digitalnim promjenama.

Zahtjev za članstvo

razvoj informacionih tehnologija i podsticanje digitalne transformacije u segmentima kao što su istraživanje i razvoj (R&D)

Pristup zajednici


doprinosimo poboljšanju sistema obrazovanja, sticanja praktičnog znanja, kreiranja stručnog kadra i novih talenata u ICT sektoru.

Dajte svoj doprinos

razvijamo inovativne ideje koje doprinose razvoju Crne Gore kao savremene države prepoznate po održivim inovacijama.

Novosti

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Help desk

HR Platform

Register of members