U saradnji sa Dev Club, jednom od naših članica, pokrenuli smo novu inicijativu i osnažili već postojeću  Slack zajednicu naše članice pod novim nazivom: Ideus powered by ICT Cortex. Kroz zajedničku saradnju jačamo već postojeću zajednicu i zajednički pravimo korak dalje.

Želimo da na jednom komunikacionom kanalu objedinimo instituciju, struku i zajednicu. Na ovoj platformi imate mogućnost da dajete vaše inicijative, budete dio određene zajednice, učestvujete u digitalnoj transformaciji Crne Gore i budete u koraku sa digitalnim promjenama.

Zahtjev za članstvo

razvoj informacionih tehnologija i podsticanje digitalne transformacije u segmentima kao što su istraživanje i razvoj (R&D)

Pristup zajednici


doprinosimo poboljšanju sistema obrazovanja, sticanja praktičnog znanja, kreiranja stručnog kadra i novih talenata u ICT sektoru.

Dajte svoj doprinos

razvijamo inovativne ideje koje doprinose razvoju Crne Gore kao savremene države prepoznate po održivim inovacijama.