Adižes program liderstva

Kratak opis projekta: 

Projekat doprinesi razvoju, rastu i konkurentnosti članica klastera ICT Cortex, kroz unapređenje upravljačkih i liderskih vještina direktora/menadžera IT kompanija. U pitanju je jednogodišnji program liderstva koji je baziran na Adizes metodologiji i može se odmah implementirati u kompaniji, kako bi se postigli izuzetni rezultati i upravljalo promjenama, organizacijama i ljudskim kapitalom bez destruktivnog konflikta. Fokusiran je na različite stilove rukovođenja i pruža holistički pristup menadžmentu kompanije, sa ciljem razvoja menadžera za stvaranje izvanrednih organizacija. Obuku prolaze dvije grupe od po 25 polaznika, a treninzi se održavaju jednom mjesečno. Po završetku edukacije, svi polaznici će dobiti sertifikate.

Ključne aktivnosti:

  • Selekcija i profilisanje učesnika, 
  • Organizacija mjesečnih obuka za dvije grupe polaznika, 
  • Mentrostvo, 
  • Organizacija tri master class-a, 
  • Testiranje znanja, 
  • Dodjela sertifikata.

Partneri na projektu: 

Kompanija Adizes Institut 

Trajanje: 

maj – decembar 2023

Budžet: 

69.157 eur 

Finansiranje od strane: 

EBRD kancelarija u Crnoj Gori (logo) i ko-finansiranje kompanija članica

  • Projekti
Više objava

End of Content.