Job Booster – Vet4All

Kratak opis projekta: 

Projekat je pripremljen u saradnji i za potrebe Elektro-tehničke škole ‘ Vaso Aligrudić’, a podržan je od kompanija članica, i to: Alicorn, Amplitudo, Bild studio, Data Design, Oykos Development. 


Predstavlja unapređenje dualnog obrazovanja, te izmjene i dopune kurikuluma, kao i praksu srednjoškolaca u kompanijama članicama klastera  uz mentorstvo iskusnih profesionalaca.

Ključne aktivnosti:

  • Izmjene i dopune kurikuluma,
  • Nabavka savremene IT opreme,
  • Praksa sredjoškolaca u kompanijama,
  • Program mentorstva za srednjoškolce. 

Partneri na projektu: 

Elektro-tehnička škola ‘Vaso Aligrudić’ i kompanije članice: Amplitudo, Alicorn, Bild studio, Data Design, Oykos Development. 

Trajanje: 

maj 2022 – maj 2025

Budžet: 

511,508.00 eur 

Finansiranje od strane: 

Regional Challenge Fund (logo)

  • Projekti
Više objava

End of Content.