Let’s do practice

Kratak opis projekta: 

Projekat predstavlja Cortex praksu za srednjoškolce. Učestovovalo je 28 učenika III razreda Elektro-tehničke škole Vaso Aligrudić.Bili su podijeljeni u 7 timova i imali su isti zadatak: kreiranje informacionog sistema za školsku biblioteku. Praktični dio organizovan je u 7 kompanija ICT Cortex-a (Alicorn, Amplitudo, Bild Studio, Coinis, Data Design, Logate i Oykos Development) dok je sa učenicima radilo 15 mentora sa višegodišnjim iskustvom. Projekat je trajao 7 nedelja odnosno sedam iteracija organizovanih po agilnoj metodologiji rada. Na prezentaciji tehničkih rješenja, objektivan žiri ocijenio je sve predstavljene web aplikacije funkcionalnima.

Ključne aktivnosti:

  • Organizovanje programa edukacije,
  • Izrada aplikacije, 
  • Postavljanje koda na GitHub-u,
  • Implementacija na Confluence, 
  • Kontrolni ispit,
  • Organizovanje praktične nastave u kompanijama za III i IV razred.

Partneri na projektu: 

Elektro-tehnička škola ‘Vaso Aligrudić i kompanije članice: Alicorn, Amplitudo, Bild Studio, Coinis, Data Design, Logate, Oykos Development.

Trajanje: 

april 2021 – decembar 2021 

Budžet: 

35.000 eur 

Finansiranje od strane: 

Reconomy logo, Telekom, Logate Akademija, Coca Cola, Duka hosting.  

  • Projekti
Više objava

End of Content.