Podrška aktivnostima internacionalizacije klastera

Kratak opis projekta: 

Projekat predstavlja de minimis podršku u cilju realizacije segmenta internacionalizacije i studijskih posjeta klastera po regionu. Obuhvatiće umrežavanje i saradnju sa IT kompanijama iz regiona i Evrope, radi realizacije zajedničkih inicijativa, nastupa na EU tenderima, razmjene iskustva, znanja i dobrih praksi. 

Ključne aktivnosti:

  • Organizacija i realizacija studijskih posjeta na Zapadnom Balkanu, u Istočnoj i Zapadnoj Evropi, u nordijskom regionu i SAD-u. 

Partneri na projektu: 

Trajanje: 

maj 2022 – decembar 2024 

Budžet: 

200.000 eur 

Finansiranje od strane: 

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja 

  • Projekti
Više objava

End of Content.