Podrška razvoju prioritetnog domena Strategije pametne specijalizacije- Informacione i komunikacione tehnologije – (S3-IT)

Kratak opis projekta: 

Stvaranje i izgradnja kapaciteta nezavisne i inkluzivne Asocijacije – ICT Cortex koji će biti fokusiran na rast ICT sektora i promociju industrije, jačanje inovacija i R&D ekosistema i raditi na povezivanju svih dionika (privatnih, javnih, akademske zajednice i nevladinih organizacija) kako bi zajedno radili na digitalnoj transformaciji crnogorskog društva i privrede.

Ključne aktivnosti:

 • Stvaranje i izgradnja kapaciteta Asocijacije –  ICT Cortex,
 • Osnivanje organa uprave, skupštine i upravnog odbora za ICT klaster, 
 • Nabavka potrebne radne i kancelarijske opreme, iznajmljivanje poslovnog prostora,
 • Održavanje Izvršne kancelarije, organizovanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine i sjednica Stručnih komisija,
 • Provođenje aktivnosti na povećanju broja članova Udruženja,
 • Implementacija softverskog rješenja i postavljanje digitalne infrastrukture Udruženja,
 • Dizajn i razvoj službene web stranice,
 • Definisanje i upravljanje kanalima promocije Udruženja,
 • Pružanje licence i postavljanje softvera za finansijsku evidenciju,
 • Obezbjeđivanje i postavljanje sistema za upravljanje dokumentima (DMS),
 • Pokretanje prvog crnogorskog tehnološkog portala,
 • Organizovanje godišnjih konferencija Klastera,
 • Internacionalizacija,
 • Učestvovanje i organizacija susreta, hakatona, takmičenja, konferencija,
 • Umrežavanje i povezivanje IT zajednice sa svim dionicima u društvu (na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou),
 • Umrežavanje i stvaranje partnerstava i konzorcijuma u cilju apliciranja za međunarodne, bilateralne i EU fondove,
 • Doprinos digitalnoj transformaciji društva i privrede,
 • Edukacija,
 • Medijska promocija Udruženja.

Partneri na projektu: 

Trajanje: 

januar 2022 – decembar 2024 

Budžet: 

€1,096,722.80 (50% je doprinos kompanija članica)

Finansiranje od strane: 

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja 

 • Projekti
Više objava

End of Content.