Program obrazovanja ‘Cortex Akademija’

Kratak opis projekta: 

Cortex Akademija prvi je program IT edukacije u Crnoj Gori u kojem su uzele učešće najveće kompanije članice klasera u cilju obezbjedjivanja kvalitetnog kadra. Cilj Cortex akademije je stvaranje kvalitetnih novih kadrova, povećanje zaposlenosti, smanjenje odliva mozgova, jačanje korporativnog obrazovanja i doprinos obrazovnom sistemu. Edukativni programi su namijenjeni srednjoškolcima, studentima, profesorima i IT stručnjacima, ali i svima onima koji žele da se specijaliziraju, prekvalifikuju ili unaprijede postojeća znanja u nekoj od oblasti IKT. Svi polaznici Akademije koji uspješno završe programe bit će dio Cortex HR baze podataka, dostupne kompanijama članicama.

Ključne aktivnosti:

  • Organizovanje programa edukacije, 
  • Regrutaciju i selekciju polaznika, 
  • Nabavku sadržaja i kurseva,
  • Organizovanje praktične nastave u kompanijama,
  • Promotivne aktivnosti. 

Partneri na projektu: 

Fondacija Čini dobro, Telekom, opština Bilje Polje i opština Nikšić.

Trajanje: 

novembar 2021 – novembar 2022

Budžet: 

26.402 eur 

Finansiranje od strane: 

Reconomy logo, Telekom

  • Projekti
Više objava

End of Content.