Program za razvoj kapaciteta klastera

Kratak opis projekta: 

Potreba sa klaster agentom nametnula se kao prirodna nakon prve godine rada ICT Cortex-a. Podršku na ovom polju dobili smo od kancelarije EBRD u Crnoj Gori. Nakon dijagnostičke studije, za izvršnu kancelariju ICT Cortex-a organizovana je edukacija koja je imala za cilj razvoj biznis modela klastera i osiguranja održivosti organizacije. Obuku su prošli svi članovi kancelarje, a po završetku obuke bilo je organizovano testiranje. Svi članovi tima  su uspješno prošli testiranje i dobili sertifikate. 

Ključne aktivnosti:

  • Organizovanje i implementacija programa edukacije,
  • Rad sa klaster agentom, 
  • Testiranje i sertifikate.

Partneri na projektu: 

Kompanija Strategy Tools i klaster agent Roberto Chaverri 

Trajanje: 

jun 2022 – februar 2023

Budžet: 

20.000 eur 

Finansiranje od strane: 

EBRD kancelarija u Crnoj Gori (logo)

  • Projekti
Više objava

End of Content.