Promocija Cortex Akademije

Kratak opis projekta: 

Projekta je realizovan sa ciljem predstavljanja rezultata, dobrih primjera i najboljih praksi iz prvog ciklusa Cortex akademije kao i promociju i prezentaciju za drugi ciklus. Obuhvatio je izradu marketing plana, kampanje za cijeli projekat i odvojene događaje, te promotivne aktivnosti na web stranicama i društvenim mrežama, sa ciljem da se pokaže važnost i vrijednost Cortex akademije i kroz iskustva, unapređene digitalne vještine koje su postignute među crnogorskom populacijom i mladima, a dodatno će doprinijeti podizanju svijesti o IT zanimanjima.

Ključne aktivnosti:

  • Priprema i objava video materijala sa obuka, 
  • Snimanje i objava testimonials, 
  • Priprema i štampa promotivnog materijala za završni događaj I ciklusa, 
  • Izrada marketing plana, 
  • Promocija na društvenim mrežama. 

Partneri na projektu: 

Fondacija Čini dobro, opština Nikšić 

Trajanje: 

avgust 2022 – januar 2023 

Budžet: 

4.300 eur 

Finansiranje od strane: 

Reconomy logo 

  • Projekti
Više objava

End of Content.