BLOG

Članice Cortexa dobitnice brojnih priznanja i nagrada

ICT Cortex osnovale su inovativne IT kompanije u čijim redovima su neki od nagrađivanih i priznatijih stručnjaka iz oblasti preduzetništva, menadžmenta i inovativnosti. U utorak, 06. 07. 2021. održana je dodjela nagrada od strane Asocijacije menadžera Crne Gore koja je izabrala laureatkinje i laureate za 2020. godinu. Ovom prilikom uručena je nagrada našoj predsjednici Upravnog […]

BLOG

Members of Cortex winners of numerous recognitions and awards

ICT Cortex was founded by innovative Montenegrin IT companies, which employ some of the most awarded and recognized experts in the field of entrepreneurship, management, and innovation. On Tuesday, July 6, 2021, the awards ceremony was held by the Association of Managers of Montenegro. Laureates for 2020 were selected. On this occasion, an award was […]

BLOG

Animirani Cortex logo – od ideje do realizacije

Vizuelni identitet značajno utiče na prvi utisak o bilo kojoj organizaciji. Brendovi koji imaju pažljivo osmišljen i standardizovan vizuelni identitet djeluju ozbiljnije, profesionalnije, lako se prepoznaju i pamte. Imajući u vidu misiju naše organizacije, da budemo predvodnici digitalne transformacije Crne Gore, a ujedno budemo i spona sa internacionalnim tržištem, zadatak izrade kao i izbor logotipa […]

BLOG

ICT Cortex – kompas za digitalnu transformaciju Crne Gore?

Osvrt na prezentovanu EU Strategiju digitalne transformacije do 2030.godine iz ugla predsjednika skupštine ICT Cortex Evropska komisija je 9.marta 2021. godine predstavila viziju i pravce digitalne transformacije Evrope do 2030. godine. Originalno saopštenje možete pronaći na ovom linku, a na istom se može preuzeti i kompletan dokument “2030 Digital Compass: the European way for the […]

Help desk

HR Platforma

Registar članica

Help desk

HR Platform

Register of members